mandag den 5. november 2012

Happy Halloween

Jeg ville lige vise Jer min dessert til min Halloween fest. Det er bare en fromage med knas. Men den har fået et skud frugt farve, og malet med chokolade på indersiden af glassene, så de fik et ansigt..

Ja, undskyld billedets retning, men jeg kan ikke vende det på min telefon... :-)


søndag den 3. juni 2012

Another layout

Endnu lidt til et layout. Jeg vil denne gang ville jeg gerne lave et layout der udstråler sommer og afslapning. Derfor valgte jeg at bruge lyse, dæmpede farver, da det var senere på dagen. Den lyse farve viser sommer tiden, og ved at den er dæmpet og ikke "pang" bliver der en mere afslappende stemning på layoutet,

A little time for another layout. This time I wanted to make a layout that shows the sommer time, and relaxing atmosphere the picture has a hard time showing. So I choose light, but soft colors. The light colors shows the summer time, and by not using bright colors, it gives a relaxing feeling.

Jeg ville gerne bringe noget natur ind i layoutet, men havde ikke rigtig noget pynt der havde lige det, jeg manglede. Så jeg gik i mine papire. (En rigtig god ide, hvis du mangler noget specifikt pynt. Det meste papir har mønster af forskellig art, og der kan du være heldig at finde det design du lige manglede. Et rigtigt spare råd ;-) Her var et papir med et meget minimalistisk træ, men det var lige det jeg ønskede, så jeg klippede delene ud, og kom det på layoutet.
I wanted to bring some nature in to the layoutm but did not have any embelishment that really gave me what I wanted. So I went in to my papers. (a really good idea, when you need something you dont have in your embelishments stash. Most papers have patternes of different kinds, so you can be lucky and find just what you need. A real money saver ;-) Here was a paper with a very minimalistic tree on it, which was just what I wanted. So I cut it out, and adhered it to the layout.


For at få træet til at træde mig mere frem, lavede jeg en "sy" linie rundt om hele træet. Derudover kom jeg lidt andet pynt på, som billederne viser. Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at smide en kommentar. Så svare jeg gerne. Tak fordi I kiggede med.

So make the tree stand out, I made a stitch line on the outside. Then I added additional embelishment and a tiltle, to complete the layout. If you have any questions, please leave med a comment, I will happily answer. Thanks for watching..

 

 

tirsdag den 13. marts 2012

Wedding layout

Today I had some time to male a layout. It is a photo from my cousins wedding. It is not very big, since it is from a thank you note we got. The size of the photo is one of the things that is important to determand before you start your layout.
Idag havde jeg lidt tid til at lave et layout. Det er et billed fra min kusines bryllup. Billedet er fra et takkekort, og er derfor ikke særlig stort. Det er et faktum der er vigtigt at gøre sig klart, inden man starter på et layout.

Here is the photo and some paper I pulled from my stash. Since it is a small photo, I wanted to go for a simple and clean look. The colors are chosen to match my cousins buket. So, the size of the photo is important, but another important thing is weight. In the following I will be talking about weight and balance in the layout. First of all, I mattet the photo and the green paper with black, so create some strong lines.
Her er billedet, og lidt papir jeg hev frem. Da det er et lille billede, vil jeg gå efter et rent og simpelt look, der ikke bliver for meget. Farverne er valgt til at matche farverne i min kusines brudebuket. I det følgende vil jeg tale om vægt og balance i layoutet. Allerførst har jeg mattet billedet og det grønne papir, for at skabe nogle stærke linjer.

I had a general idea in my head, of what lines I wanted my layout to have, but before I decided on anything, I had to find out the weight in my photo. As almost all wedding photos, the woman is in white or another light color, and the man is in black or dark. Dark colors is heavier than lighter colors, so by the nature of the photo, his side is heavier than her side. Underneath I wanted a green piece of paper, which is also dark and therefore heavy. So in the photos below, I want to show you, what differents determenting and placing of weight, can have on the balance of you piece.

Jeg havde en overordnet ide om, hvordan layoutet skulle se ud. Men før jeg besluttede mig for noget, skulle jeg finde ud af vægt-fordelignen i billedet. Som næsten alle bryllups billder, er kvinden i hvid, eller en anden lys farve, og manden er i sort eller mørk. Mørke farver er tungere end lyse, så defor er billedet naturligt tungere i hans side, end i hendes. Neden under ville jeg have et grønt stykke papir, hvilket er mørkt, og derfor også tungt. I billederne nedenunder, vil jeg vise, hvilken betydning placeringen af vægten kan have for dit layout.

Here I have placed the photo on the right of the green paper, which is on the left of the light blue background. The green paper ads weight to the layout, since dark is heavy. And the blue background is light in weight. So when we look across the middle of the layout, we get a weight line that looks like this: - heavy - light - heavy - light (-dark green-white-black-light blue) Her har jeg placeret billede til højre på det grønne papir, som er til venstre på den lyseblå baggrund. Det grønne papir tilfører vægt da mørke farver er tunge. Og den lyse bagrund er let, så derfor ser vægt fordelingen på layoutet sådan ud: - tungt - let - tungt - let - (-mørk grøn-hvid-sort-lys blå)
Here I change the placing of photo and dark paper. So the order of weight in the layout looks like this: - light - light - heavy - heavy (-light blue-white-black-dark green)
Her har jeg ændret på placeringen af papir og billeder på layout'et, så rækkefølgen af vægt ser sådan ud: - let - let - tungt - tungt (lys blå-hvid-sort-mørk grøn)

I choose to go with the all light on the left, and all heavy on the reght, as you see right above here. I did so, because I felt the layout seemed more balanced. It seemed that way to me, since we read from the left to the right. That automatically makes the left side of a page more valueable. So the heavy colors on the right, balancemit. I hope it makes sence... Very hard to explain....
Jeg valgte at placere alt det lyse til venstre og alt det tunge til højre, som det ses lige overfor. Det gjorde jeg da jeg syntes layoutet ser mere balanceret ud sådan. Det gør det, da man herhjemme læser fra venstre mod højre, hvilket automatisk giver venstre side mere betydning end højre. Så de tunge farver i højre side balancere derfor vægtfordelingen i layoutet. Jeg håber det giver mening... Det er svært at forklare...Adding red color to compliment the colors in my cousins buket. And to help lead your eye in the direction I want..
Tilføre rød farve, som komplimentere min kusines buket, og hjælper med at føre øjet i den retning jeg vil.

The finished the layout!! Very simple, to keep focus on the beautiful couple. Thanks for watching..
Det færdige layout!! Meget simpelt, for at holde fokus på det smukke brudepar. Tak fordi du kiggede forbi..

mandag den 16. januar 2012

Crafty afternoon

I have been sick the last coulpe of days, so me being able to craft a little, was just wonderfull. A while ago, I got this 12x12" scrapbook, from American Crafts, which is a scrapbook, that gives you the opportunity to custom design you cover. So that was my goal today.. Nice and easy..


Jeg har været syg de sidste par dage, så det at kunne scrappe lidt, er bare dejligt. For noget tid siden fik jeg scrapbog fra American Crafts, der har et cover, man selv kan designe.. Så det var mit mål idag. Helt stille og roligt.

  

 I started by chosing paper from a paper collection. That made the color palet, very easy to make. We all know that red, green and brown, but adding just a little bit of light blue, will just give the colors a little bit of interest. I chose a tiny strip of scalloped blue, to use as a border and anchor strip. 

Jeg startede med at vælge papir fra en collection af papire. Det gjorde udvælgelsen af min farve palet nem at bestemme. Vi ved alle at rød, grøn og brun passer rigtig godt sammen, men ved at tilsætte en smule lyseblå, vil gøre farvesammensætningen en smule mere interessant. Jeg valgte et tyndt scalloped stykke papir, til at bruge som banner og anker.

I have paper that has a lot of bold patterns, that calls for a lot of attention. That's why I chose a, kind of, solid green paper, to balance out the busy pattern. Also I thought the solid and bold green color, could help me, break up the very metric and harsh lines the patterned paper provided. So I made a diecut out of it, and I feel that calm down, my design.

Jeg har valgt et mønstret papir, der har brug for en masse opmærksomhed. Derfor valgte jeg et, nogenlunde, ensfarvet grønt papir, for at skabe en balance i det meget stive, og grafiske mønster der er i det andet papir. Derfor valgte jeg også at klippe det grønne papir, med runde former, for at gøre mit design mere roligt.

For the light blue paper, I told you about, I used a border diecut, I had, cut it in to three parts, and then inked it, with brown ink, to match the color tone, in the design.

Den lyseblå farve, jeg tidligere snakkede om, fik jeg fra en diecut, jeg skar i tre dele, inked med brun ink, for at tilbasse farve tonen i mit design

For my embellishment I went very simpel. The tiltle came from a sticker, I had, with just the right saying. I had one thing in mind, when I chose my embellishment, 

It had to be flat, no dimension

It is a book that will be handled a lot. So if I make a lot of dimension on it, it will fall off easier.

Jeg valgte at holde mit pynt meget enkelt. Titlen kom fra et klistermærke jeg havde, der sagde præcis, hvad jeg tænkte. Da jeg skulle udsmykke albummet, havde jeg en ting jeg huskede på

Det skulle være fladt. Ikke noget med højde.

Det er en bog der skal kunne holde til meget, og derfor vil pynt med højde have en større chance for at falde af. 

 The finished result!! I think it turned out great. Simple, but elegant. I can't wait for the stickles to dry, so it can be used. 

I hope you enjoyed, and thanks for watching...

Det færdige resultat!! Jeg er rigtig glad for det. Simpelt, men elegant. Jeg kan ikke vente til at glimmerlimen (stickles) tørre, så det kan komme i brug. 

Jeg håber du kan li' det, og tak for at du kiggede forbi...

søndag den 8. januar 2012

Julekalender gave

Jeg undskylder den sene upload, af min julekalender gave, som jeg måtte åbne d. 24. december. Først vil jeg sige tak til Unikarina, som har stået for kalenderen. Jeg syntes det er en super ide, og har været glad for at være en del af det.

NU TIL PAKKEN
Jeg fik den tidligt i december, så den har længe stået på hylden og gribt af mig, men jeg bevarede roen, og kom endda paken under juletræet, juleaften...

Inden i pakken fandt jeg de sødeste krænmerhuse, to af hver slags. De er lavet af stof og tyl der er stivet, og pyntet med glimmer, bånd og bling bling.. Jeg glæder mig helt vildt til at de skal på mit juletræ næste år.

De flotte kræmmerhuse er lavet af Lene Øelund fra http://tingogtanker.blogspot.com
Jeg er så glad for dem, og selv min kæreste sagde at de da skulle på træet næste år.. Så tusin tak, og igen undskyld forsinkelsen.

Her et close-up  af de to slags..

tirsdag den 20. december 2011

Christmas cheer

Sitting in my living room, watching christmas movies and enjoying the christmas decorations.. Just love this time of year...

Her sidder jeg i stuen og ser julekalender og nyder julepynten.. Jeg ville ønske julen kunne vare hele året..

tirsdag den 27. september 2011

Channel update

En lille update om hvad der kommer til at ske her på bloggen inden for det næste stykke tid..