tirsdag den 13. marts 2012

Wedding layout

Today I had some time to male a layout. It is a photo from my cousins wedding. It is not very big, since it is from a thank you note we got. The size of the photo is one of the things that is important to determand before you start your layout.
Idag havde jeg lidt tid til at lave et layout. Det er et billed fra min kusines bryllup. Billedet er fra et takkekort, og er derfor ikke særlig stort. Det er et faktum der er vigtigt at gøre sig klart, inden man starter på et layout.

Here is the photo and some paper I pulled from my stash. Since it is a small photo, I wanted to go for a simple and clean look. The colors are chosen to match my cousins buket. So, the size of the photo is important, but another important thing is weight. In the following I will be talking about weight and balance in the layout. First of all, I mattet the photo and the green paper with black, so create some strong lines.
Her er billedet, og lidt papir jeg hev frem. Da det er et lille billede, vil jeg gå efter et rent og simpelt look, der ikke bliver for meget. Farverne er valgt til at matche farverne i min kusines brudebuket. I det følgende vil jeg tale om vægt og balance i layoutet. Allerførst har jeg mattet billedet og det grønne papir, for at skabe nogle stærke linjer.

I had a general idea in my head, of what lines I wanted my layout to have, but before I decided on anything, I had to find out the weight in my photo. As almost all wedding photos, the woman is in white or another light color, and the man is in black or dark. Dark colors is heavier than lighter colors, so by the nature of the photo, his side is heavier than her side. Underneath I wanted a green piece of paper, which is also dark and therefore heavy. So in the photos below, I want to show you, what differents determenting and placing of weight, can have on the balance of you piece.

Jeg havde en overordnet ide om, hvordan layoutet skulle se ud. Men før jeg besluttede mig for noget, skulle jeg finde ud af vægt-fordelignen i billedet. Som næsten alle bryllups billder, er kvinden i hvid, eller en anden lys farve, og manden er i sort eller mørk. Mørke farver er tungere end lyse, så defor er billedet naturligt tungere i hans side, end i hendes. Neden under ville jeg have et grønt stykke papir, hvilket er mørkt, og derfor også tungt. I billederne nedenunder, vil jeg vise, hvilken betydning placeringen af vægten kan have for dit layout.

Here I have placed the photo on the right of the green paper, which is on the left of the light blue background. The green paper ads weight to the layout, since dark is heavy. And the blue background is light in weight. So when we look across the middle of the layout, we get a weight line that looks like this: - heavy - light - heavy - light (-dark green-white-black-light blue) Her har jeg placeret billede til højre på det grønne papir, som er til venstre på den lyseblå baggrund. Det grønne papir tilfører vægt da mørke farver er tunge. Og den lyse bagrund er let, så derfor ser vægt fordelingen på layoutet sådan ud: - tungt - let - tungt - let - (-mørk grøn-hvid-sort-lys blå)
Here I change the placing of photo and dark paper. So the order of weight in the layout looks like this: - light - light - heavy - heavy (-light blue-white-black-dark green)
Her har jeg ændret på placeringen af papir og billeder på layout'et, så rækkefølgen af vægt ser sådan ud: - let - let - tungt - tungt (lys blå-hvid-sort-mørk grøn)

I choose to go with the all light on the left, and all heavy on the reght, as you see right above here. I did so, because I felt the layout seemed more balanced. It seemed that way to me, since we read from the left to the right. That automatically makes the left side of a page more valueable. So the heavy colors on the right, balancemit. I hope it makes sence... Very hard to explain....
Jeg valgte at placere alt det lyse til venstre og alt det tunge til højre, som det ses lige overfor. Det gjorde jeg da jeg syntes layoutet ser mere balanceret ud sådan. Det gør det, da man herhjemme læser fra venstre mod højre, hvilket automatisk giver venstre side mere betydning end højre. Så de tunge farver i højre side balancere derfor vægtfordelingen i layoutet. Jeg håber det giver mening... Det er svært at forklare...Adding red color to compliment the colors in my cousins buket. And to help lead your eye in the direction I want..
Tilføre rød farve, som komplimentere min kusines buket, og hjælper med at føre øjet i den retning jeg vil.

The finished the layout!! Very simple, to keep focus on the beautiful couple. Thanks for watching..
Det færdige layout!! Meget simpelt, for at holde fokus på det smukke brudepar. Tak fordi du kiggede forbi..